T.K. reviews A.T.S.O.T.E. (Swedish)

by E GONE

“All the Suns of the Earth är i ett omedelbart slag ett obligatorium för var och en som söker exempel på nutida, svensk – och för den delen internationell – musik som går utanpå det ordinära, såväl kvalitativt som stilistiskt.”

Peter Sjöblom/Tidningen Kulturen/2014-01-25