Q

bandcamp header qvästlafve

QVÄSTLAFVE, sjöv., ett å örlogsfartyg under vattenlinien beläget, ursprungligen med lafvar inredt rum, hvarest sjuke och sårade vårdas under strid. Till qvästlafve är merendels det yttre rum afsedt, der vanligtvis utvägningen af besättningens proviant försiggår, och hvarifrån man inkommer till fartygets olika proviant- och förrådsrum.

SKIVBOLAGET QVÄSTLAFVE SLÄPPER EXTREMT LIMITERADE – NÄSTINTILL OBEFINTLIGA – FYSISKA OBJEKT SAMT OBEGRÄNSADE – NÄSTINTILL VIDUNDERLIGA – DIGITALA STRÖMMAR.

1. John Wrong: Greatest Homerecordings 1997-99
2. Hökarängen Sound System: Tomhetens apor EP
3. TILL GREENPEACE SVERIGE MED KÄRLEK FRÅN QVÄSTLAFVE
4. MJUKDJUR: Are Your Ready To Receive Yourself Yet? EP
5. Sagor & Swing: Modular EP
6. Hökarängen Sound System: Och här sitter vi (singel)
7. Joakim Andersson/Daniel Westerlund: Samma stam som franskans hjärta
8. Hökarängen Sound System: Ryck upp rälsen under tåget! Tunneltranskriptioner 2009-2018
9. C. E. Meier: Upprorshymnerna
10. Hökarängen Sound System: i wrote this song for the girl v______ g____ (singel)
11. Goneph Research Unit: The Goneph (bok)
12. Astor Wolfe/E GONE/Eljovalu: The Goneph
13. TO NRDC WITH LOVE FROM QVÄSTLAFVE
14. Fyrskeppet: 23 vapen mot naturens raseri
15. Gatuduvan & Hökarängen Sound System: Lingvägen (singel)
16. E GONE: Servant (singel)
17. Gatuduvan & Hökarängen Sound System: Ristat i damm

IN ENGLISH PLEASE:

QVÄSTLAFVE RECORDS RELEASES EXTREMELY LIMITED – NEAR NON-EXISTENT – PHYSICAL OBJECTS AND UNLIMITED – NEAR MONSTROUS – DIGITAL STREAMS.

#LO-FI #DRONE #FREAKBEATMODULAR #ELECTROBODY #NOWHERESOUND #PSYCHFOLK #ROOMPARTICULAR #FIELDS #HEXXORCISMS 

qvastlafve (at) gmail dot com

https://www.instagram.com/qvastlafve/
https://www.facebook.com/qvastlafve
https://www.youtube.com/channel/UCdlobCPAjg1dFh6Dp-GQ6dQ