Q

bandcamp header qvästlafve

QVÄSTLAFVE, sjöv., ett å örlogsfartyg under vattenlinien beläget, ursprungligen med lafvar inredt rum, hvarest sjuke och sårade vårdas under strid. Till qvästlafve är merendels det yttre rum afsedt, der vanligtvis utvägningen af besättningens proviant försiggår, och hvarifrån man inkommer till fartygets olika proviant- och förrådsrum.

SKIVBOLAGET QVÄSTLAFVE SLÄPPER EXTREMT LIMITERADE – NÄSTINTILL OBEFINTLIGA – FYSISKA OBJEKT SAMT OBEGRÄNSADE – NÄSTINTILL VIDUNDERLIGA – DIGITALA STRÖMMAR.

1. John Wrong: Greatest Homerecordings 1997-99
2. Hökarängen Sound System: Tomhetens apor EP
3. TILL GREENPEACE SVERIGE MED KÄRLEK FRÅN QVÄSTLAFVE
4. MJUKDJUR: Are Your Ready To Receive Yourself Yet? EP

 

IN ENGLISH PLEASE:

QVÄSTLAFVE RECORDS RELEASES EXTREMELY LIMITED – NEAR NON-EXISTENT – PHYSICAL OBJECTS AND UNLIMITED – NEAR MONSTROUS – DIGITAL STREAMS.

 

#LO-FI #DRONE #FREAKBEATMODULAR #ELECTROBODY #NOWHERESOUND #PSYCHFOLK #ROOMPARTICULAR #FIELDS #HEXXORCISMS 

 

qvastlafve (at) gmail dot com

 

https://www.facebook.com/qvastlafve